Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek

Nasze przedszkole jest przedszkolem Katolickim, którego całokształt opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka, systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki oraz systemie wychowawczym św. Jana Bosko.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, dotyczące przedszkoli niepublicznych i realizuje je w duchu wartości i zasad pedagogiki chrześcijańskiej i systemu wychowawczego Zgromadzenia.

Jednym z ważnych celów przedszkola jest budowanie razem z rodzicami wspólnoty wychowawczej. Tworzenie tej wspólnoty dokonuje się we współpracy i zbieżności działań. Praca opiekuńczo wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Stanisławowska 46, 54-611 Wrocław
Pn - Pt: 7:00 - 17:00, Sob: 8:00 - 15:00