Misja przedszkola

PREZENTACJA o SYSTEMIE PREWENCYJNYM KS. BOSKO (już wkrótce)

 

Metodę pracy wychowawczej określa tzw. System Zapobiegawczy (Prewencyjny) św. Jana Bosko, służący wyposażeniu dziecka w umiejętności, które zabezpieczyłyby je i uchroniły przed różnymi negatywnymi rozwiązaniami w jego przyszłym, dorosłym życiu. System ten zakłada, że w każdym wychowanku, nawet tym najbardziej poszkodowanym (moralnie, uczuciowo czy materialnie), znajdują się pokłady dobra i ukryte umiejętności, które mądry wychowawca musi pomóc odkryć, uchronić i w sposób twórczy rozwijać. Ponadto istotą procesu wychowawczego jest odpowiednia relacja między nauczycielem i dzieckiem oraz klimat zaufania, życzliwości i bezwarunkowej akceptacji. Zasady wychowawcze i elementy religijne w tym systemie wzajemnie się uzupełniają i współtworzą tzw. środowisko wychowawcze.

Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku przedszkolnym w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.

Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest stwarzanie rodzinnej, ciepłej atmosfery, sprzyjającej właściwemu rozwojowi dziecka, aby w myśl zasady św. Jana Bosko formowało się na dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela.

Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-wychowawczej. Wspiera rozwój religijny oraz wszechstronny rozwój osobowy dzieci, w szczególności w sferach dojrzewania: intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, wolitywnego, społecznego. Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Stanisławowska 46, 54-611 Wrocław
Pn - Pt: 7:00 - 17:00, Sob: 8:00 - 15:00